Components
Grouping Sequence grouping Text Graphics HTML Departures Ad box Remaining minutes Vertical bus stop Horizontal bus stop
Objects list
Warstwy
{$ key + 1 $}

{$ count $} {$ lineTypeName $} {$ 'Active page' | trans $}

Edytor wizualizacji trasy


Podstawowe

Kolorystyka

Linia łącząca koraliki

Kolorystyka

Przesiadki

Parametry czcionki

Czasy przejazdu

Parametry czcionki


Strefy graniczne/biletowe

Parametry czcionki

Parametry stref

Parametry linii granic stref


Parametry obramowania granic stref


Dzielnice

Parametry czcionki

Parametry dzielnic

Parametry linii granic dzielnic


Parametry obramowania granic dzielnic


Ulice

Parametry czcionki


Punkty specjalne

Parametry czcionkiWizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst
Wizualizacja koralika
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Tekst